unaprijedimo pravni okvir u bosni i hercegovini

Pravni okvir za filantropiju

Na ovom mjestu okupljamo ljude, organizacije, institucije i kompanije istinski posvećene stvaranju poticajnog okruženja za davanja za opšte dobro. Svjesni smo da je preduslov za to unapređenje pravnog okvira u Bosni i Hercegovini, a da nam je na ovom putu ključna saradnja između javnog, privatnog i civilnog sektora. 

Predstavljamo vam prijedloge izmjena pravnog okvira za razvoj filantropije na teritoriji BiH čija usvajanja na odgovarajućim nivoima vlasti zagovaramo kroz naše inicijative. Pridružite se našim naporima kako bi davanja za opšte dobro bila uvećana i olakšana. 

Fondacija Mozaik provodi program “Pravni okvir za filantropiju” zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Bosni i Hercegovini, Fondacijom Hastor, organizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.ba, kao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom i Fondacijom Katalist. Program se realizuje uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) BiH. U okviru istog programa osnovan je Filantropski forum 

oslobađanje donacija hrane od pdv-a

Niko gladan.
Niko sam. 

Uspješno provedena inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kako bi se donacije hrane oslobodile plaćanja PDV-a. Cilj je nahraniti gladne ljude u BiH kako bi se umjesto uništavanja hrana donirala javnim/narodnim/pučkim kuhinjama.

donirajte od kuće

Online donacije 

Cilj inicijative je omogućiti kartično primanje donacija za filantropska udruženja i fondacije i na taj način podržati brigu za ugrožene kategorije stanovništva i druge aktivnosti za opšte dobro.  

 

Definisanje pojmova  

Definisanjem ključnih pojmova u oblasti filantropije osigurati stimulativan poreski tretman za donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti i aktivnosti za opšte dobro.  

Naplata PDV-a na grantove udruženja i fondacija   

Cilj inicijative je omogućiti kartično primanje donacija za filantropska udruženja i fondacije i na taj način podržati brigu za ugrožene kategorije stanovništva i druge aktivnosti za opšte dobro.  

Poreski priznat rashod 

Cilj inicijative je razvoj korporativne filantropije putem poreskog stimulansa za filantropske kompanije.  

 

Niko gladan.
Niko sam.

Uspješno provedena inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na dodatnu vrijednost kako bi se donacije hrane oslobodile plaćanja PDV-a. Cilj je nahraniti gladne ljude u BiH kako bi se umjesto uništavanja hrana donirala javnim/narodnim/pučkim kuhinjama.

Kartične donacije

Cilj inicijative je omogućiti kartično primanje donacija za filantropska udruženja i fondacije i na taj način podržati brigu za ugrožene kategorije stanovništva i druge aktivnosti za opšte dobro.  

Poreske olakšice za stipendiranje učenika i studenata

Cilj inicijative je promovirati strateško i razvojno filantropsko davanje u edukaciju učenika i studenata.

Definisanje pojmova​

U okviru Kantona Sarajevo prepoznajemo da se može unaprijediti pravni okvir za razvoj filantropije, tako što će se ključne definicije vezane za filantropiju uvrstiti u okviru člana 16. i člana 22. Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklon. Posljedično, za donacije organizacijama civilnog društva neće biti potrebno plaćanje poreza na poklon, jer će biti izuzete od istog kao što je to već definisano u Zakonu, za poklone državnim institucijama, zakladama, vjerskim zajednicama, vakufima i vjerskim zadužbinama.

Naplata PDV-a na grantove udruženja i fondacija​

Cilj inicijative je pravna sigurnost jednakim tumačenjem poreskog tretmana grantova domaćih i stranih institucija iz kojih se finansiraju udruženja i fondacije.  

Poreski priznat rashod

Ujednačavanje zakonskog okvira za davanja na nivou cijele BiH omogućilo jačanje korporativne filantropije i proširile svrhe za opšte dobro kojim bi se davanja kompanija smatralo poreski priznatim rashodom.

pravni okvir za filantropiju

Početna pravna analiza  

Filantropija u Bosni i Hercegovini je kompleksna i fragmentirana oblast koja nije bila predmet opsežnih analitičkih i zagovaračkih aktivnosti. Više od 40 zakona i popratnih propisa direktno ili indirektno regulišu ovu oblast, a djelovanje humanitarnih, dobrotvornih i filantropskih organizacija reflektuje kompleksan i asimetrično decentralizirani politički sistem BiH. 

Dvije publikacije koje su objavljene u okviru projekta “Pravni okvir za filantropiju” predstavljaju značajan doprinos razumijevanju ove oblasti, njenom izučavanju i inspiracija za sve koje žele zagovarati za poboljšanje trenutno važećeg pravno-institucionalnog okvira. 

 

budite dio našeg tima

Kako se možete uključiti  

Svoj doprinos programu možete dati uključenjem u jedan ili više zagovaračkih timova (TZT) koji su ključni nosioci kampanja i rade na rješavanju problematike odabranih tema.  

Ključni zadaci ovih timova u okviru kampanje za unapređenje zakonskog okvira za razvoj filantropije u BiH su: 

  •     • Kreiranje planova zagovaračkih aktivnosti, 
  •     • Odobravanje razvijenih rješenja i predlaganje plana kampanja konzorciju za finalno usvajanje, 
  •     • Praćenje realizacije kampanje. 
  •  

Postani članica jednog od tematskih zagovaračkih timova (poziv je stalno otvoren). Potrebno je da popuniš ovaj online formular

Saznaj više o Filantropskom forumu u BiH i koje su koristi od članstva za kompanije, fondacije i pojedince i pojedinke na www.filantropski.ba  

Pridruzite
contact-page-img-2
Javite nam se

Kontakt 

Kontaktirajte nas na…

mediji o nama